Thứ Sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2012

Seje občina krško


About Krško - Občina Krško

www.krsko.si/predstavitev.php?page_id=284

Seje; Sestava občinskega sveta; Delovna telesa; Pobude ... Krško is now the central town of Posavje region and ... Občina Krško Cesta krških žrtev 14 8270 Krško T: 07/ 498 11 ...

Občina Krško

www.krsko.si

Seje; Sestava občinskega sveta; Delovna telesa; Pobude, vprašanja, predlogi ... Občina Krško O občini, uprava, KS, zavodi, MI-SPO

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO CKŽ 23 8270 KRŠKO - www.ks-krsko

www.ks-krsko.si/pdf/zapisnik-9-redne-seje-10.11.2011.pdf

9. redne seje Sveta KS mesta Krško, ki je bila v četrtek, 10.11. 2011 ob 17. Uri v sejni sobi »A« Občina Krško PRISOTNI: Člani sveta KS Alojz Božič, Matjaž ...

ZAPISNIK 6. redne seje Sveta KS mesta Krško, ki je bila v ...

www.ks-krsko.si/pdf/zapisnik-6-redne-seje-08-06-2011.pdf

6. redne seje Sveta KS mesta Krško, ki je bila v četrtek, 5.5. 2011 ob 17. ... (direktorica Valvasorjeve knjižnice), Andrej Sluga ( Občina Krško, vodja ...

Občina Krško bo po dolgih letih dobila novo vodstvo :: Prvi ...

www.rtvslo.si/slovenija/obcina-krsko-bo-po-dolgih-letih-dobila...

Mandat mu je prenehal na dan konstitutivne seje državnega zbora, po oblikovanju ... Občina Krško leži v jugovzhodnem delu Slovenije, kjer se dolina reke Save razširi v ...

Z A P I S N I K 4. redne seje Občinskega sveta Obč ine Sevnica ...

www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/zapisniki/2011/zapisnik...

4. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je bila v sredo, 28. ... Občina Krško je največji deležnik takoj za Novim mestom, saj je približno 7% lastnik ...

KRAJEVNA SKUPNOST RAKA - sredo, 30.3. 2011 ob 18. uri v sejni sobi ...

www.raka.si/slike/Zapisnik%206.%20seje%20KS%20Raka.pdf

Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje z dne 23. 2. 2011. Ga. Barbara ... dela se bodo izvedla po popisu, ki ga mora potrditi investitor, to je Občina Krško.

Seznam društev - Koledar dogodkov

www.zkd-krsko.si/seznam_drustev

zapisnik seje IO ZKD. Zapisnik seje IO ZKD Krško, ki je bila 20. 1. 2011 ob 18. uri v prostorih ... Občina Krško @ Zveza kulturnih društev Krško. ...

Z A P I S N I K 11. redne seje Ob inskega sveta Ob ine Sevnica, ki ...

www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/seje/zapisniki/2012/zapisnik...

Zapisnik 10. redne seje je bil napisan in je sestavni del gradiva današnje seje. ... Želi dodati, da Občina Krško in Kostak že gradita napravo za obdelavo in predelavo

24ur.com - Krško energetsko najbolj učinkovita občina

24ur.com/novice/slovenija/krsko-energetsko-najbolj-ucinkovita...

Komisijo je najbolj prepričala občina Krško, ki izvaja aktivnosti v smeri učinkovite ... @MJaniPS takšne seje, kjer je vnaprej na celi črti izigrani, bi morali ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét